Produkter

Vi säljer sten och grus från vår egna bergtäkt till både stora och små projekt. Vi leverarar materialet med egna lastbilar.

Kontakta oss för prisoffertVåra produkter

Storlekar

  0/4 mm

  0/8 mm

Stenmjöl

Stenmjöl är den mest finkorniga produkten som uppstår vid krossning av sten. Ett vanligt användningsområde för stenmjöl är vid ifyllnad av fogar vid plattsättning.

 

Storlekar

  0/16 mm

Slitlager

Sten i den här storleken passar bra att använda som väggrus.

 

Storlekar

  0/32 mm

  0/60 mm

Bärlager

Sten i den här storleken passar bra att använda som bärlager i vägar.

 

Storlekar

  0/90 mm

  0/150 mm

Förstärkingslager

Sten i den här storleken passar bra att använda som förstärkningslager i vägar.

 

Storlekar

  4/8 mm

Singel

Singel är grus bestående av grovt, rundat, rent naturgrus med en kornstorlek på 4–20 mm. Singel används som dräneringsmaterial och för utdrygning av betongblandningar

 

Storlekar

  8/16 mm

  16/32 mm

Makadam

Makadam är krossad sten, som inte innehåller några nollfraktioner. Makadam används som icke tjälskjutande och kapillärbrytande material under betongplattor. Den grova stenstorleken innebär att materialet inte suger åt sig vatten i särskilt hög grad, och därför inte blir så känslig för frost och tjäle.

 

Storlekar

  70/90 mm

Dekorationsten

Dekorationsstenen passar utmärkt som exempelvis täckmaterial i trädgårdslandet.

 

Storlekar

  0/300 mm

Fyllnadsmaterial

Detta material lämpar sig för projekt som kräver större mängder med material för utfyllnad.

 

Storlekar

  0/700 mm

Sprängsten

Sprängsten kan användas till dekoration eller exempelvis murbyggande.

 

Storlekar

  N/A

Jord

Jord lämpar sig bra för exempelvis planteringar.

 

Storlekar

  N/A

Sorterad Sand

Sand kan användas till exempelvis plattläggning eller halkbekämpning på vintern.